Trường THCS Lê Quang Thẩm

Ấp 2 - xã Hựu Thạnh - Huyện Đức Hòa - tỉnh Long An

Điện thoại: 02723850020

Email: c2lequangthamdh.longan@moet.edu.vn